1.Starinski Smederevo 0000:00
2.Mladost SP Smed. Palanka 0000:00
3.Carina Smederevo 0000:00
4.Smederevo 1953 Smederevo 0000:00
5.slobodan - 0000:00