1.STARA PAZOVA Stara Pazova 0000:00
2.JADRAN Golubinci 0000:00
3.SREM Sremska Mitrovica 0000:00