Druga muška liga Srbije

Đorđević Dragan (BG)

Delegat


E-mail: drdjolex@yahoo.com

Dostanić Momčilo (KV)

Filipović Vlade (KV)

Husović Boris (BG)

Lojović Milan (NS)

Maksimović Zoran (BG)

Mehović Esad (PB)

Delegat


E-mail: mehovicpb@gmail.com

Stevanić Zoran (NI)

Stojanović Aleksandar (LE)

Delegat


E-mail: cileas@mts.rs

Mažić Milan (BG)

Sudija


Marković Ljubomir (ČA)

Sudija


Melić Enver (PRI)

Sudija


Stojanović Miloš (BG)

Sudija


Zlatković Nemanja (BG)

Sudija