U15 Pioniri KVLF RL - B

Tabela
1.MVP Kragujevac 862509:43414
2.slobodan - 743426:40211
3.MBA Kragujevac 835472:50211
4.Šumadija 1991 Kragujevac 734404:42010
5.Zicer 2014 Gruža 624274:3277
6.Kriss Kross 2013 Kragujevac 0000:00
7.Basket Top Kragujevac 0000:00
Tabela van konkurencije

1.MVP Kragujevac 862509:43414
2.slobodan - 743426:40211
3.MBA Kragujevac 835472:50211
4.Šumadija 1991 Kragujevac 734404:42010
5.Zicer 2014 Gruža 624274:3277
6.Zekas '75 Rača 0000:00
7.Kriss Kross 2013 Kragujevac 0000:00
8.Basket Top Kragujevac 0000:00
1 kolo subota, 24.10.2020
333
MBA Kragujevac64141517180
slobodan -5615151970
334
Basket Top Kragujevac 
Kriss Kross 2013 Kragujevacsubota, 24.10.2020 22:03
335
Šumadija 1991 Kragujevac65171713180
MVP Kragujevac64181214200
336
Zicer 2014 Gruža 
Zekas '75 Račasubota, 24.10.2020 22:03