1 kolo - subota 26.10.2019
629
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka4112136100
Radnički DOO Kragujevac375812120
630
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka27316440
MBA Kragujevac4916161070
631
Plana Velika Plana341066120
Foka Kragujevac28127450
2 kolo - subota 02.11.2019
632
Radnički DOO Kragujevac51141012150
Foka Kragujevac3297970
633
MBA Kragujevac4412151250
Plana Velika Plana398510160
634
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka62162010160
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka29109640
3 kolo - subota 09.11.2019
635
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka53161013140
Radnički DOO Kragujevac30531480
636
Plana Velika Plana31591160
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka436812170
637
Foka Kragujevac751610211318
MBA Kragujevac65141020138
4 kolo - subota 16.11.2019
638
Radnički DOO Kragujevac4681414100
MBA Kragujevac4818121440
639
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka4571117100
Foka Kragujevac428141190
640
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka5521139120
Plana Velika Plana4251311130
5 kolo - subota 23.11.2019
641
Plana Velika Plana31795100
Radnički DOO Kragujevac4615119110
642
Foka Kragujevac4716410116
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka4612121075
643
MBA Kragujevac52131211160
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka331114800
6 kolo - subota 30.11.2019
644
Radnički DOO Kragujevac478141690
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka5012912170
645
MBA Kragujevac4416101080
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka30974100
646
Foka Kragujevac35512990
Plana Velika Plana1974260
7 kolo - subota 07.12.2019
647
Foka Kragujevac3910116120
Radnički DOO Kragujevac4581013140
648
Plana Velika Plana4911812180
MBA Kragujevac56121412180
649
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka26351260
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka4514144130
8 kolo - subota 14.12.2019
650
Radnički DOO Kragujevac295101220
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka61131716150
651
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka37714880
Plana Velika Plana31928120
652
MBA Kragujevac20 
Foka Kragujevac0
9 kolo - subota 11.01.2020
653
MBA Kragujevac401021270
Radnički DOO Kragujevac4716711130
654
Foka Kragujevac58171210190
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka37913870
655
Plana Velika Plana2885780
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka48121112130
10 kolo - subota 18.01.2020
656
Radnički DOO Kragujevac26911420
Plana Velika Plana55101910160
657
Sistem 2000 2 Smederevska Palanka52101113180
Foka Kragujevac2965990
658
Sistem 2000 1 Smederevska Palanka5411181690
MBA Kragujevac5312181580