VANREDNI PRELAZNI ROK MK JANUAR 2015

VANREDNI PRELAZNI ROK MK JANUAR 2015

?etvrtak, 22.01.2015 | 08:33
Shodno odredbama Registracionog pravilnika KSS čl. 34 i 35. Komisija za takmičenje KSS donosi sledeće odluke:

VPR MK JANUAR 2015

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Stalnoj Sportskoj Arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od objavljivanja ove odluke na internet stranici KSS (23.01.2015), uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova preko Komisije za takmičenje KSS.
Ukoliko je u postupku prelaska igrača došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja na internet stranici KSS (23.01.2015) bez plaćanja takse  

Komisija za takmičenje KSS

Nebojša Mihailović, član Komisije zadužen za registracije