SPORAZUM O SARADNJI KSS I DIF

SPORAZUM O SARADNJI KSS I DIF

ponedeljak, 09.03.2015 | 09:43
Košarkaški savez Srbije I Fakultet sporta I fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu dana 9.mart potpisali su SPORAZUM O SARADNJI. Sporazum su potpisali ispred Saveza predsednik DRAGAN ĐILAS a ispred Fakulteta dekan prof.dr VLADIMIR KOPRIVICA.

Predmet Sporazuma je saradnja na unapređivanju I afirmaciji košarke kroz unapređenje rada u obrazovnoj delatnosti I istraživačkim projektima. Saradnja će se odvijati kroz:

- školovanje I permanentno stručno usavršavanje kadrova u košarci

- dijagnostiku I praćenje u funkciji selekcija

- zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera

- učešće u procesu licenciranja trenera I sudija preko programa stručnog usavršavanja I osposobljavanja na Fakultetu u skladu sa pravilnikom I nomenklaturom sportskih zvanja I zanimanja Ministarstva omladine I sporta

- razmena stručnih informacija, publikacija, literature,...

Već u narednom veoma bliskom periodu košarka će dobiti prve školovane košarkaške kadrove/trenere koji će svoje trenersko zvanje sticati kroz programe usaglašene između Fakulteta I Saveza.