OBAVEZNO ŠKOLOVANJE TRENERA - UKIDA SE BELA LICENCA

OBAVEZNO ŠKOLOVANJE TRENERA - UKIDA SE BELA LICENCA

sreda, 11.03.2015 | 04:37
Shodno Zakonu o sportu Srbije (clan 24-27) kao I na osnovu stave I predloga Udruženja košarkaških trenera Srbije od naredne takmičarske sezone poslove košarkaškog trenera moći će da obavljaju samo lica koja su zvanje trenera košarke stekli odgovarajućim školovanjem. Licence sa kojima će moći da se radi su PLAVA (stiče se pohađanjem I završavanjem kursa za zvanje OPERATIVNOG TRENERA KOŠARKE, kurs je u trajanju od 240 časova) I CRVENA (stiče se zvanjem diplomirani trener košarke sa završenim fakultetom ili višom školom u trajanju od 3 godine). BELA licenca I pravo rada sa belom licencom (za čije izdavanje nije bio uslov završetak odgovarajućeg školovanja) se ukida.

Košarkaški savez Srbije I Fakultet sporta I fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradau su 9.marta potpisali SPORAZUM O SARADNJU. Potpisivanjem tog sporazuma KSS je u Fakultetu prepoznao strateškog partnera u školovanju I edukaciji košarkaških trenera.

kompletna informacija - obavezno školovanje trenera - ukida se bela licenca