1.Novi Pazar 2012 Novi Pazar 651375:30011
2.Pazar Pazar 651357:28111
3.Goč Vrnjačka Banja 624386:3628
4.Play Kraljevo 606233:4086
Y
6 kolo subota, 01.12.2018
3577
Novi Pazar 2012 Novi Pazar73131919220
Pazar Pazar54111015180
Đorović A. (KV) - Vujović M. (KV), Tvrdišić M. (KV)
3578
Goč Vrnjačka Banja87302016210
Play Kraljevo38619580
Rudnjanin D. (Kv) - Ilić F. (KV), Vujović M. (KV)