PRVA ŽENSKA LIGA SRBIJE

Aćimović Vladimir (ČA)

Arsenijević Nataša (KV)

Delegat


Baošić Đorđe (BG)

Ljubičić Branimir (KG)

Delegat


Milićević Dragana (KŠ)

Delegat


E-mail: milicevicks@sbb.rs

Milosavljević Blažić Jasmina (BG)

Delegat


E-mail: jasnamb@ptt.rs

Popović Jelena (BG)

Reljić Sanja

Delegat


E-mail: sandej@mts.rs

Reljić Sonja (BG)

Delegat


Stojanović Srđan (BG)

Vukanović Maja (BG)

Delegat


E-mail: mayajudge@yahoo.com

Vuković Vladica (BG)

Marković Ljubomir (ČA)

Sudija


Mrđa Tijana (BG)

Sudija


Savić Stefan (UE)

Sudija


Velić Bojana (BG)

Sudija