1 kolo - sreda 00.00.2017
3476
DEFENCE Žabalj 
A8 -sreda, 00.00.2017 00:00
3477
KLISA PROLETER Novi Sad3175811
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad4311101012
Marčeta P. (VE), Pilipović D. (TEM)
3478
LD Novi Sad100505
SPORT'S WORLD Novi Sad42871215
Marčeta P. (VE), Pilipović D. (TEM)
3479
BEOČIN Novi Sad140482
BASKETBALL STARS Futog3416864
Pekez M. (VE), Petrić M. (NS)
2 kolo - sreda 00.00.2017
3480
A8 - 
BASKETBALL STARS Futogsreda, 00.00.2017 00:00
3481
SPORT'S WORLD Novi Sad4721510110
BEOČIN Novi Sad2123880
Pekez M. (VE), Maksimović V. (SU)
3482
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad38194870
LD Novi Sad923220
Vujadinović M. (NS), Pejić N. (NS)
3483
DEFENCE Žabalj5516161490
KLISA PROLETER Novi Sad2282480
Vujadinović M. (NS), Pejić N. (NS)
3 kolo - sreda 00.00.2017
3484
KLISA PROLETER Novi Sad 
A8 -sreda, 00.00.2017 00:00
3485
LD Novi Sad1701061
DEFENCE Žabalj6420141218
Miščević M. (NS), Marčeta P. (VE)
3486
BEOČIN Novi Sad2340613
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad511614138
Vujadinović M. (NS), Janković V. (NS)
3487
BASKETBALL STARS Futog122262
SPORT'S WORLD Novi Sad491812109
Vještica N. (NS), Lukić P. (NS)
4 kolo - sreda 00.00.2017
3488
A8 - 
SPORT'S WORLD Novi Sadsreda, 00.00.2017 00:00
3489
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad548111916
BASKETBALL STARS Futog93024
Vujadinović M. (NS), Janković V. (NS)
3490
DEFENCE Žabalj8226201818
BEOČIN Novi Sad203485
Uzelac N. (NS), Marunkić T. (NS)
3491
KLISA PROLETER Novi Sad33101076
LD Novi Sad137222
Vujadinović M. (NS), Janković V. (NS)
5 kolo - sreda 00.00.2017
3492
LD Novi Sad 
A8 -sreda, 00.00.2017 00:00
3493
BEOČIN Novi Sad265849
KLISA PROLETER Novi Sad45916146
Uzelac N. (NS), Lazić V. (NS)
3494
BASKETBALL STARS Futog182484
DEFENCE Žabalj8230161818
Vujadinović M. (NS), Marunkić T. (NS)
3495
SPORT'S WORLD Novi Sad307878
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad3221569
Petrić M. (NS), Lukić P. (NS)
6 kolo - sreda 00.00.2017
3496
A8 - 
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sadsreda, 00.00.2017 00:00
3497
DEFENCE Žabalj461219510
SPORT'S WORLD Novi Sad230698
Vještica N. (NS), Janković V. (NS)
3498
KLISA PROLETER Novi Sad33111615
BASKETBALL STARS Futog1943111
Petrić M. (NS), Pilipović D. (TEM)
3499
LD Novi Sad2886410
BEOČIN Novi Sad2666410
Vujadinović M. (NS), Lukić P. (NS)
7 kolo - sreda 00.00.2017
3500
BEOČIN Novi Sad 
A8 -sreda, 00.00.2017 00:00
3501
BASKETBALL STARS Futog3281275
LD Novi Sad2710467
Vujadinović M. (NS), Janković V. (NS)
3502
SPORT'S WORLD Novi Sad2774106
KLISA PROLETER Novi Sad41420107
Vujadinović M. (NS), Lukić P. (NS)
3503
KOŠARKAŠKA AKADEMIJA 021 Novi Sad434101811
DEFENCE Žabalj6619161813
Vještica N. (NS), Šaćiri E. (NS)