1 kolo - subota 20.10.2018
2193
Mladost SP Smed. Palanka 
slobodan -subota, 20.10.2018 00:00
2194
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
Po Basket Požarevacsubota, 20.10.2018 00:00
2195
Starinski Smederevo 
Carina Smederevosubota, 20.10.2018 00:00
2 kolo - subota 03.11.2018
2196
slobodan - 
Carina Smederevosubota, 03.11.2018 00:00
2197
Po Basket Požarevac 
Starinski Smederevosubota, 03.11.2018 00:00
2198
Mladost SP Smed. Palanka 
Sistem 2000 Smederevska Palankasubota, 03.11.2018 00:00
3 kolo - subota 17.11.2018
2199
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
slobodan -subota, 17.11.2018 00:00
2200
Starinski Smederevo 
Mladost SP Smed. Palankasubota, 17.11.2018 00:00
2201
Carina Smederevo 
Po Basket Požarevacsubota, 17.11.2018 00:00
4 kolo - subota 01.12.2018
2202
slobodan - 
Po Basket Požarevacsubota, 01.12.2018 00:00
2203
Mladost SP Smed. Palanka 
Carina Smederevosubota, 01.12.2018 00:00
2204
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
Starinski Smederevosubota, 01.12.2018 00:00
5 kolo - subota 15.12.2018
2205
Starinski Smederevo 
slobodan -subota, 15.12.2018 00:00
2206
Carina Smederevo 
Sistem 2000 Smederevska Palankasubota, 15.12.2018 00:00
2207
Po Basket Požarevac 
Mladost SP Smed. Palankasubota, 15.12.2018 00:00
6 kolo - subota 12.01.2019
2208
slobodan - 
Mladost SP Smed. Palankasubota, 12.01.2019 00:00
2209
Po Basket Požarevac 
Sistem 2000 Smederevska Palankasubota, 12.01.2019 00:00
2210
Carina Smederevo 
Starinski Smederevosubota, 12.01.2019 00:00
7 kolo - subota 26.01.2019
2211
Carina Smederevo 
slobodan -subota, 26.01.2019 00:00
2212
Starinski Smederevo 
Po Basket Požarevacsubota, 26.01.2019 00:00
2213
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
Mladost SP Smed. Palankasubota, 26.01.2019 00:00
8 kolo - subota 23.02.2019
2214
slobodan - 
Sistem 2000 Smederevska Palankasubota, 23.02.2019 00:00
2215
Mladost SP Smed. Palanka 
Starinski Smederevosubota, 23.02.2019 00:00
2216
Po Basket Požarevac 
Carina Smederevosubota, 23.02.2019 00:00
9 kolo - subota 09.03.2019
2217
Po Basket Požarevac 
slobodan -subota, 09.03.2019 00:00
2218
Carina Smederevo 
Mladost SP Smed. Palankasubota, 09.03.2019 00:00
2219
Starinski Smederevo 
Sistem 2000 Smederevska Palankasubota, 09.03.2019 00:00
10 kolo - subota 23.03.2019
2220
slobodan - 
Starinski Smederevosubota, 23.03.2019 00:00
2221
Sistem 2000 Smederevska Palanka 
Carina Smederevosubota, 23.03.2019 00:00
2222
Mladost SP Smed. Palanka 
Po Basket Požarevacsubota, 23.03.2019 00:00