KSS :. Seniorska takmicenja - muskarci

Vanredni prelazni rok 24.10.2104

petak, 24.10.2014 | 09:41

Shodno odredbama Registracionog pravilnika KSS čl. 34, 35,47 i 48. Takmičarska komisija KSS donosi sledeće odluke:

VPR 24.10.2014.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Stalnoj Sportskoj Arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od objavljivanja ove odluke na internet stranici KSS (17.10.2014), uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova preko Komisije za takmičenje KSS.
Ukoliko je u postupku prelaska igrača došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja na internet stranici KSS (17.10.2014) bez plaćanja takse  
Za Komisiju za takmičenje KSS
Nebojša Mihailović
PRIGOVOR KK ALL STAR 2003 - PONIŠTENJE REGISTRACIJE IGRAČICA

?etvrtak, 23.10.2014 | 05:57

Na osnovu čl. 35 Registracionog pravilnika KSS I kako je došlo do tehničke greške prilikom registracije igrača, a na osnovu prigovora KK ALL STAR 2003 poništava se registracija igračica: Cvijović Marija, Husović Lejla, Simović Anastasija, Lazarević Anastasija, Posrkača Ana I Memović Anesa za KK MILEŠEVAC jer je KK ALL STAR 2003 uredno prijavio takmičenje u katergoriji pionirki za sezonu 2014/15.

 

Za Komisiju za takmičenje KSS

Nebojša Mihailović
VPR ZA MK LIGE 2014-2015

sreda, 22.10.2014 | 09:19

Shodno odredbama Registracionog pravilnika KSS čl. 34. i 35. Komisija za takmičenje KSS donosi sledeće odluke:

vanredni prelazni rok za mk lige 2014-15

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Stalnoj Sportskoj Arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od objavljivanja ove odluke na internet stranici KSS (17.10.2014), uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova preko Komisije za takmičenje KSS.
Ukoliko je u postupku prelaska igrača došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objavljivanja na internet stranici KSS (17.10.2014) bez plaćanja takse  
Za Komisiju za takmičenje KSS
Nebojša Mihailović
ŽREBANJE MK LIGA SRBIJE 2014-15

utorak, 21.10.2014 | 08:08

U utorak 21.oktobra u Kući košarke u Beogradu izvršeno je žrebanje takmičarskih brojeva za Žensku kadetsku u Mušku Kadetsku I Juniorsku ligu Srbije. Time je određen I raspored takmičenja u svim ligama.

Prethodno je održan I tehnički sastanak kome je predsedavao Dejan Tomašević potpredsednik KSS uz prisustvo predstavnika klubova učesnika, članova Komisije za takmičenje I Aleksandra Rašinca komesara svih MK liga.

Takmičenja u Muškoj Kadetskoj I Juniorskoj ligi počinju 25/26.oktobra a u Ženskoj kadetskoj ligi 1/2.novembra .

 

ženska kadetska liga 2014-15

muška kadetska liga 2014-15

muška juniorska liga 2014-15
ŽREBANJE TAKMIČARSKIH BROJEVA ŽENSKE KADETSKE, KADETSKE I JUNIORSKE LIGE 2014-15

ponedeljak, 20.10.2014 | 03:36

U utorak 21.oktobra sa početkom u 12 sati u Kući košarke u Beogradu biće održano izvlačenje takmičarskih brojeva za MK lige Srbije (Ženska kadetska, Kadetska I Juniorska liga Srbije) posle čega će biti poznat raspored takmičenja.

Kadetska I Juniorska liga Srbije počinu 25/26. oktobra a Ženska kadetska liga Srbije 1/2. novambra.

Prethodno, u 11sati biće održan tehnički sastanak Komisije za takmičenje sa svim klubovima učesnicima takmičenja.